Picity High Park thiết kế đa diện tích căn hộ

Các căn hộ dự án Picity Sky Park thiết kế đa dạng với 3 mẫu...

Picity Sky Park – Không gian an vui gần gũi thiên nhiên của trẻ em thành thị

Dự án Picity Sky Park dành 50% diện tích phát triển mảng xanh, cảnh quan...

Chủ đầu tư dự án Picity Sky Park là ai?

Được thành lập và đặt nền móng vào năm 2008, tập đoàn Pi Group là doanh...

YẾU TỐ TẠO NÊN GIÁ TRỊ DỰ ÁN PICITY SKY PARK

7 YẾU TỐ TẠO NÊN GIÁ TRỊ DỰ ÁN PICITY SKY PARK (01) Vị trí...

Picity Sky Park nơi định nghĩa lại chuẩn “Sống Xanh – Sang”

Khu compound Picity Sky Park nằm tại TP. Dĩ An của ngõ khu Đông –...

Vị trí dự án Picity Sky Park ở đâu?

Dự án Picity Sky Park được xây dựng trên khu đất có diện tích 10.678...