Picity Sky Park – Không gian an vui gần gũi thiên nhiên của trẻ em thành thị

Dự án Picity Sky Park dành 50% diện tích phát triển mảng xanh, cảnh quan...